- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Ketenregie op basis
van ons 12-
leefgebiedenmodel

WerkZorg diagnosticeerd op alle 12 leefgebieden. Alle be�nvloedende factoren worden in kaart gebracht waarna samen met de cliënt een plan van aanpak wordt gevormd. Problemen en beperkingen worden zoveel mogelijk opgelost en belemmeringen hanteerbaar gemaakt. Hierin is volgorde en planning van cruciaal belang. Immers, de causale verbanden tussen de relevante leefgebieden zijn evident.

Problemen op bijvoorbeeld financieel gebied leiden vaak tot stress, psychische en lichamelijke klachten, verwaarlozing, relatieproblemen, huisvestingsproblemen, ontbreken van veiligheidsgevoel en, heel logisch, verminderde prestaties.
Alsof het geluk op is, zo gaat er steeds meer mis.

Het doorbreken van die negatieve spiraal en werken aan verbetering van kwaliteit van leven op alle leefgebieden, is wat WerkZorg doet.