- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Met
opdrachtgevers

WerkZorg acteert graag als aanvulling op betrokkenheid die u als uitkeringsverstrekker of werkgever heeft. WerkZorg heeft als onafhankelijke partij een rol die u zelf niet kunt pakken. U blijft tenslotte degene van wie onze cliënt inkomen ontvangt.

Namens u onderzoeken we de redenen van beperkingen en belemmeringen, van minder presteren en renderen. In samenspraak met u voeren we uit wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken en kwaliteit van leven te verbeteren. Zodat onze cliënt, uw uitkeringsgerechtigde of werknemer, weer optimaal kan functioneren en presteren. Dat alles merkt u in het verbeterd rendement.

Een groot bijkomend voordeel is dat veel zorg- en hulpverlening gefinancierd kan worden vanuit voorliggende voorzieningen. Veel verzekeringsmaatschappijen kennen inmiddels ook onze resultaten en denken graag mee.