- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Met
onze cliënten

WerkZorg gaat met haar cliënten de samenwerking aan op basis van vertrouwen en resultaatgerichtheid. Gedurende het traject wordt het helpen omgebogen naar ondersteunen en coachen op zelfredzaamheid. Er wordt met de cliënten gewerkt aan het creëren van een stabiele thuisbasis, van waaruit zij zich weer kunnen ontplooien en in de maatschappij kunnen manifesteren.

Een thuisbasis is niet alleen het hebben van een goede woning, goede levensomstandigheden, gezondheid en een sluitende boekhouding. Het is ook het kennen van kwaliteiten en valkuilen en het hebben van voldoende eigenwaarde.

De WerkZorg trajectregisseur is het aanspreekpunt voor iedere deskundige die wordt ingeschakeld. Net zo lang als nodig is en de cliënt de regie over zijn of haar leven weer zelf in handen kan nemen.