- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Met zorg- en
hulpverleners

WerkZorg werkt graag samen met deskundigen op locatie van opdracht. Daarbij is het gedachtegoed van de organisatie van belang in die zin dat zij zich graag moeten herkennen in de werkwijze van WerkZorg. Daarom maakt WerkZorg altijd afspraken op basis van inzet, tijd en resultaat. Met onze werkwijze voorkomen we verstopping aan de voordeur, iets wat helaas te veel gebeurt en zorgt voor lange wachtlijsten. Wij halen onze cliënten ook graag weer weg, op naar de volgende stap naar verbetering van kwaliteit van leven.

WerkZorg regisseert het gehele traject en verzorgt de monitoring op elk onderdeel van het traject. En waar wij de deskundige kunnen helpen doen we dat graag.

Dit is waar het voorons om draait in samenwerking. Want samenwerken is nog iets anders dan samen werken. De werkelijk integrale aanpak maakt de ketenregietrajecten succesvol.