- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Werken
aan zorg

Wij mogen van mensen niet verwachten dat zij goed kunnen presteren als zij problemen hebben die zij op dit moment niet zelfstandig het hoofd kunnen bieden.

Of deze mensen nu werk zoeken, werk zouden moeten zoeken of een baan hebben.

Mensen met meervoudige, complexe problemen zijn niet gebaat bij zorg- en hulpverlening voor elk afzonderlijk probleem. Ervaring leert dat gefragmenteerd aangeboden zorg en hulp nauwelijks succesvol kan zijn. Evenzoveel percepties als aanbieders, terwijl de mogelijkheden van de cliënt centraal dienen te staan.

WerkZorg kijkt naar het totale welzijn van de mens. Want hoe meer problemen opgelost, zoveel beter in staat is de mens om te functioneren, presteren en renderen. Vanuit eigen kracht en ambitie.