- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Werknemers

Werknemers die minder presteren, misschien wat vaker conflictjes hebben, wat meer verzuimen; het zijn vaak signalen dat er iets speelt dat hen in de weg zit. Of werknemers die juist meer, vaker, langer werken; zich aanbieden voor extra werk, dubbele diensten; het kan zomaar zo zijn dat er een andere reden is dan absolute betrokkenheid en een surplus aan energie.

WerkZorg kijkt naar de mens achter de functionaris. Want werk en privé zijn voor een werkgever wel gescheiden zaken, maar voor de werknemer niet. En problemen in de privésfeer hebben hoe dan ook altijd een uitwerking op het presteren op de werkvloer. WerkZorg helpt mensen met het oplossen van alle beperkende problemen, zodat men op de werkvloer kan leveren wat er verwacht wordt. Of dat nu werkgerelateerde problemen zijn, loopbaantwijfels of privé aangelegenheden.