- Over Werkzorg
- Werken aan zorg
- Zorgen voor werk
- Contact
- De Werkzorg-insteek
- Uitkeringsgerechtigden
- Werknemers
- Klachtenregeling
- Privacyregelement
- Ketenregie op basis
  van ons 12-
  leefgebiedenmodel

- Hulp bij schulden
- Met onze cliënten
- Met opdrachtgevers
- Met zorg- en
  Hulpverleners

© 2011 - WerkZorg Nederland B.V.

Uitkeringsgerechtigden

Mensen die moeten leven van een uitkering hebben het niet breed. Zeker als zij bijvoorbeeld vanuit een baan in de ziektewet terecht zijn gekomen. Dan is er al sprake van lichamelijke of psychische beperkingen. Door het thuis zitten veranderd de dagelijkse structuur, zelfvertrouwen en eigenwaarde verminderen en verminderd inkomen kan voor problemen gaan zorgen.

De consequenties van een dergelijk proces zijn in de meeste gevallen ernstiger dan wordt gezien door de omgeving. Of dan men zelf laat zien.

De uitkeringsverstrekker, de maatschappij, de omgeving van de cliënt; we verwachten allemaal dat men er alles aan doet om weer aan het werk te komen.

WerkZorg helpt mensen eerst de problemen op te lossen zodat vanuit een stabiele situatie gezocht kan worden naar nieuwe mogelijkheden. Voor de een kan dat sociale participatie zijn, voor de ander een baan op de reguliere arbeidsmarkt.